Què és la Cèdula d’habitabilitat?

La Cèdula d’habitabilitat d’un immoble és el document que certifica la seva idoneïtat per al seu ús com a habitatge i és apte per ser destinat a residència de persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa, acreditant el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat establerts en el Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.
Aquest document caduca al cap de 15 anys de la seva expedició; per tant, s’ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.

Quan és necessària la Cèdula d’habitabilitat?

La Cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (excepte els supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina documentació es necessita per tramitar la Cèdula d’habitabilitat?

Per a la tramitació de la Cèdula d’habitabilitat serà necessari presentar els següents documents:

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Fotocòpia de l’escriptura de la vivenda (o altre document · Primera inscripció registral de declaració d’obra nova.
  · Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge.
  · Acceptació d’herències.
  · Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a us d’habitatge.
  · Llicència d’obres o Plànols de llicència d’obres.
  · Certificat final d’obra visat.
   acreditatiu de la seva antiguitat).
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI.

Contacte

Nom:

Correu electrònic:

Telèfon:

Direcció, codi postal y població:

Missatge:

La teva Cèdula d’habitabilitat en 4 senzills passos

Contacta'ns

Contacta amb nosaltres telefònicament (93 008 87 24), per email o mitjançant el nostre formulari de contacte per concertar la visita.

Visita

Visita a l’habitatge i realització de presa de dades i estudi de la mateixa per comprovar que compleix amb els mínims d’habitabilitat.

Certif. d'habitabilitat

Obtenció del Certificat d’habitabilitat visat pel Col·legi professional de Barcelona en un màxim de 2 dies laborables des de la visita.

Cèdula d'habitabilitat

Tramitació amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya per obtenir la Cèdula d’habitabilitat, que t’enviarem per correu electrònic.

Gestionem la teva Cèdula d’habitabilitat en 48 hores!